CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
  IMG_1464

   

   
   

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

  Tổng Quan Về Chương Trình

  • Rà soát về các chuẩn mực kế toán cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam (VAS 03, VAS 04, VAS 10, VAS 14…)
  • Thực hiện các kỹ năng trên Excel (hàm tài chính, hàm về kế toán….)
  • Nắm vững các kỹ năng để lập các bảng chi tiết trên báo cáo tài chính (bảng lương, bảng theo dõi tài sản cố định, chi phí trích trước….)

  Đối Tượng Tham Gia

  • Sinh viên năm 3-4 chuyên ngành kế toán,kiểm toán và tài chính các trường Đại Học, Cao Đẳng và Trung Cấp
  • Nhân sự đang làm ở các chuyên ngành khác muốn chuyển sang ngành kế toán, kiểm toán và tài chính.

  Thời Gian Học

  • Các ngày trong tuần : 2 buổi / Tuần

  Chương Trình Học và Học Phí

  Nội Dung Môn Học Thời Gian Học  
  Tổng 16 Ngày  
  PHẦN 1: Căn Bản Về Báo Cáo Tài Chính
  • Giới thiệu quy trình lập báo cáo tài chính
  • Phân loại, nhận định, sắp xếp các loại chứng từ (hóa đơn, chứng từ kế toán, …)
  • Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo mô hình thực tế
  • Hướng dẫn lập bảng theo dõi chi tiết trích khấu hao tài sản cố định, bảng theo dõi phân bổ chi phí trả trước
  4 Ngày  
  PHẦN 2: Kiến Thức Cần Thiết Cho Chuyên Viên Kế Toán
  • Hướng dẫn lập bảng tính lương
  • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ Nhật ký chung lên Báo cáo tài chính ;Bảng chi phí trích trước
  • Các chuyên đề kế toán về: hạch toán doanh thu,tỉ giá , hàng tồn kho và các hình thức khai báo thuế VAT,PIT
  6 Ngày  
  PHẦN 3 : Kiểm Tra và Đánh Giá
  • Kiểm tra cuối khóa
  • Kiểm tra và đánh giá tổng thể khóa học, trả lời Q&A cho sinh viên thực tập.
  6 Ngày  

  Các Lý Do Chọn Học Tại DPTC

  1. Là bộ phận liên quan của Dong Du International Consulting Group.
  2. Đội ngũ giảng viên tận tâm nhiệt tình bao gồm những chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy và có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  3. Chăm sóc học viên chu đáo, thân thiện.
  4. Phương pháp giảng dạy chú trọng đến công tác làm việc thực tế
  5. Sĩ số lớp giới hạn.
  6. Học phí cạnh tranh.
  7. Tham dự các họat động ngoại khóa của trung tâm về các chuyên đề học thuật,ngoại ngữ……
  8. Ứng viên đạt điểm ưu của chương trình sẽ có cơ hội được Dong Du Internantional Consulting Group giới thiệu việc lảm phù hợp cho khách hàng FDI tại Việt Nam.
  Chia sẻ:
  2018 Copyright © CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU. Web Design by Nina.vn