CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHO DOANH NGHIỆP
  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ – PHÁP LÝ – HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ.

  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ – PHÁP LÝ – HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ.

  21.11.2018Lượt xem: 19

  Chương trình lý thuyết dành cho các bạn sinh viên Quản Trị – Pháp Lý – Hành Chính Nhân Sự : images Rà soát về các luật cơ bản của hệ thống luật Việt Nam (LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT THUẾ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT DOANH NGHIỆP,……) Được hướng dẫn làm những câu hỏi của khách hàng về các luật nêu trên theo trình tự nhất định. Nắm vững các kỹ năng để lập các bảng chi tiết trên excel (bảng lương, bảng tính thuế ,…….)
  Xem thêm
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

  21.11.2018Lượt xem: 22

  Tổng Quan Về Chương Trình Rà soát về các chuẩn mực kế toán cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam (VAS 03, VAS 04, VAS 10, VAS 14…) Thực hiện các kỹ năng trên Excel (hàm tài chính, hàm về kế toán….) Nắm vững các kỹ năng để lập các bảng chi tiết trên báo cáo tài chính (bảng lương, bảng theo dõi tài sản cố định, chi phí trích trước….)
  Xem thêm
  2018 Copyright © CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU. Web Design by Nina.vn