CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ – PHÁP LÝ – HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ.

  Chương trình lý thuyết dành cho các bạn sinh viên Quản Trị – Pháp Lý – Hành Chính Nhân Sự :

  images

  • Rà soát về các luật cơ bản của hệ thống luật Việt Nam (LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT THUẾ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT DOANH NGHIỆP,……)
  • Được hướng dẫn làm những câu hỏi của khách hàng về các luật nêu trên theo trình tự nhất định.
  • Nắm vững các kỹ năng để lập các bảng chi tiết trên excel (bảng lương, bảng tính thuế ,…….)
  Chia sẻ:
  2018 Copyright © CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU. Web Design by Nina.vn