CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

  Mục tiêu khóa học:

  • Đọc hiểu căn bản và các thuật ngữ thường trên báo cáo tài chính. 
  • Hiểu được cấu trúc báo cáo tài chính, báo cáo thường niên. 
  • Hiểu các phân tích tổng quát báo cáo tài chính (phương thức 7 step, SWOT). 
  • Hiểu sự khác biệt giữa lợi nhuận theo phương pháp dồn tích và lợi nhuận ghi nhận tiền mặt thực tế phát sinh. 
  • Nhận thực tầm quan trọng của tiền mặt và quản trị tiền mặt. 
  • Hiểu việc vận dụng dự toán ngân sách trong quản trị doanh nghiệp. 
  • Nhận dạng các rủi ro tài chính phát sinh. 
  • Nhận biết các kiến thức căn bản về thuế. 
  • Phân biệt các loại hóa đơn. 
  • Hiểu tổng quan về kế toán và công tác kế toán trong doanh nghiệp.

  Đối tượng khóa học:

  • Sinh viên các ngành quản trị kinh doanh, khách sạn, kế toán văn phòng.
  • Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán... ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp SMEs, FDIs, SOEs...

  Thời gian giảng:

  • 1 - 2 ngày tại trung tâm DPTC hay tại doanh nghiệp khách hàng.

  Liên hệ:

   

  Đăng ký và học tại DPTC Hồ Chí Minh tại lầu 01 & 02, 14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường  

  Đakao, Quận 1, TP. HCMTel: (08) 3910 0548 – (08) 3820 8545

  Email: support.client@japanvietnam.com.vn;

  Group wesite: www.japanvietnam.com.vn

  DPTC website: dptc.edu.vn;

  Fanpage: Dong Du Practical Training Center/ Dong Du International Consulting Group/ Dong Du English Club.

   

   

   

  (

   

  Nội dung khóa học:

   

  1. Báo cáo tài chính doanh nghiệp

  1.1. Định nghĩa báo cáo tài chính doanh nghiệp.

  1.2. Vai trò báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

  1.3. Nguyên tắc ghi nhận và lập báo cáo tài chính.

  1.4. Phân loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

  1.5. Các thuật ngữ sử dụng chuyên ngành.

  2. Phương pháp đọc hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp

  2.1. Tại sao nhà quản trị cần phải nắm bắt các đọc hiểu báo cáo tài chính?

  2.2. Phương pháp đọc hiểu bảng cân đối kế toán.

  2.3. Phương pháp đọc hiểu bảng báo cáo kết quả kinh doanh.

  2.4. Phương pháp đọc hiểu bảng lưu chuyển tiền tệ.

  2.5. Phân tích báo cáo tài chính (phương thức 7 step, SWOT)

   

  3. Nhận diện

  các khoản mục

  trên báo cáo tài chính

  3.1. Lợi nhuận và cách ghi nhận lợi nhuận trên báo cáo tài chính.

  3.2. Khoản mục tiền mặt và quản trị tiền.

  4. Dự toán ngân sách

   


  và nhận diện các rủi ro tài chính phát sinh

  4.1. Dự toán ngân sách.

  4.2. Phân loại các rủi ro tài chính phát sinh.

  5. Kiến thức cơ bản

  về thuế

  5.1. Tại sao nhà quản trị doanh nghiệp cần am hiểu về hệ thống thuế?

  5.2. Thuế giá trị gia tăng.

  5.3. Thuế thu nhập cá nhân.

  5.4. Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  5.5. Thuế nhà thầu.

  6. Hóa đơn

  6.1. Tại sao nhà quản trị cần hiểu về việc lập, sử dụng hóa đơn chứng từ?

  6.2. Định nghĩa hóa đơn.

  6.3. Vai trò hóa đơn chứng từ.

  6.4. Phân loại hóa đơn.

  7. Hệ thống kế toán doanh nghiệp

  7.1. Định nghĩa hệ thống kế toán doanh nghiệp.

  7.2. Vai trò của hệ thống kế toán doanh nghiệp.

  7.3. Thiết lập hệ thống kế toán doanh nghiệp hiệu quả.

  Chia sẻ:
  2018 Copyright © DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP - SOUTHEAST. Web Design by Nina.vn