CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ VÀ PHÁP LÝ
  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ – PHÁP LÝ – HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ.

  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ – PHÁP LÝ – HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ.

  21.11.2018Lượt xem: 19

  Chương trình lý thuyết dành cho các bạn sinh viên Quản Trị – Pháp Lý – Hành Chính Nhân Sự : images Rà soát về các luật cơ bản của hệ thống luật Việt Nam (LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT THUẾ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT DOANH NGHIỆP,……) Được hướng dẫn làm những câu hỏi của khách hàng về các luật nêu trên theo trình tự nhất định. Nắm vững các kỹ năng để lập các bảng chi tiết trên excel (bảng lương, bảng tính thuế ,…….)
  Xem thêm
  2018 Copyright © CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU. Web Design by Nina.vn