CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN DOANH NGHIỆP CẤP ĐỘ 1
  VỊ TRÍ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH, NHÂN SƯ KIÊM PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP CẤP ĐỘ 1

  VỊ TRÍ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH, NHÂN SƯ KIÊM PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP CẤP ĐỘ 1

  21.11.2018Lượt xem: 233

  Chương trình đào tạo vị trí hành chính nhân sư kiêm pháp chế doanh nghiệp là một chương trình đặc sắc do DPTC thuôc Dong Du International Consulting Group - Southeast Asia Business Consutling Network đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng theo nhu cầu thị trường doanh nghiệp FDIs tại Việt Nam. Chương trình xây dựng trên mục tiêu chính là quan trị rủi ro doanh nghiệp. Nhân viên hành chính nhân sư được đào tạo thêm kỹ năng pháp luật trong các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong và ngoài doanh nghiệp. Chương trình cũng phù hợp với nhu cầu đò hỏi lớn hơn từ doanh nghiệp là nhân viên phải có khả năng kiêm nhiệm nhiều công việc. Ngoài ra, chương trình đào tạo này của chúng tôi cũng đáp ứng nhu cầu sinh viên khoa luật các trường đại học muốn thực hiện công việc pháp chế trong doanh nghiệp trong tương lại.
  Xem thêm
   VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN DOANH NGHIỆP CẤP ĐỘ 1

  VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN DOANH NGHIỆP CẤP ĐỘ 1

  21.11.2018Lượt xem: 225

  Đây là chương trình huấn luyện kỹ năng làm việc thực tế theo vị trí công việc trong doanh nghiệp. Ứng viên khi tham gia chương trình được hướng dẫn bởi các chuyên gia là kiềm toán viên hay luật sư về vị trí kế toán viên trong loại hình doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Ngoài ra, phương pháp huấn luyện kèm việc sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy và giao tiếp, tạo điều kiện cho ứng viên dần quên với mội trường làm việc thực tế sau khi tốt nghiệp.
  Xem thêm
  2018 Copyright © DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP HCMC - SOUT. Web Design by Nina.vn