CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  KHÓA ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Thành viên Hội đồng Quản trị
  • Ban Giám đốc
  • Giám đốc Nhân sự
  • Trưởng phòng Nhân sự
  • Giám đốc chức năng
  • Quản lý cấp trung

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  • Những vấn đề trở ngại của hệ thống Mô tả công việc
  • Phân tích công việc
  • Quy trình phân tích công việc
  • Các phương pháp phân tích công việc
  • Thực hành phân tích công việc
  • Vai trò Mô tả công việc trong quản lý con người.
  • Thực hành viết Mô tả công việc
  • Sử dụng công cụ hiện đại để viết nhanh một Mô tả công việc trong vòng 01 giờ
  • Sử dụng công cụ hiện đại để viết chi tiết một Mô tả công việc trong vòng 08 giờ

  Thời gian giảng: 1 ngày.

  Nơi tổ chức giảng:

  DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

  Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

  • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
  • Điện thoại: 0283 820 8545
  • Homepage: dptc.edu.vn
  • Fanpage: Dong Du Practical Training Center
  Chia sẻ:
  2018 Copyright © DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP HCMC - SOUT. Web Design by Nina.vn