CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  KHÓA HỌC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.

  Mục tiêu khóa học

  • Xác lập nhận thức tích cực về vấn đề thu hồi công nợ và  ý nghĩa của việc thu hồi công nợ trong kinh doanh.
  • Được trang bị kiến thức về tiến trình quản lý công nợ và qui trình làm việc trong thu hồi công nợ.
  • Được trang bị các kĩ năng cốt lõi của người làm công tác thu hồi Công nợ: giao tiếp và đàm phán.
  • Chia sẻ kinh nghiệm làm việc và cùng tháo gỡ các thách thức trong thu hồi nợ.

  Đối tượng khóa học

  •  Sinh viên các ngành quản trị kinh doanh, khách sản, kế toán văn phòng.
  • Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán... ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   Nội dung:

   1. Bản chất của các khoản nợ và công việc thu hồi nợ

  •  Ý nghĩa của các khoản tín dụng.
  • Nguyên nhân của các khoản nợ khó đòi.
  • Thu nợ tức là làm gì?
  • Vai trò của nhân viên thu nợ trong hoạt động kinh doanh.
  • Thái độ cần có của một nhân viên thu nợ: niềm tin chiến thắng.

  2. Ý nghĩa của thời gian đối với công việc thu nợ

  •  Việc thu hồi nợ bắt đầu từ lúc nào?
  • Những rủi ro khi kéo dài thời gian thanh toán.

  3. Kỹ năng giao tiếp trong thu hồi nợ

  •  Ý nghĩa của việc giao tiếp với khách hàng.
  • Bạn cần gì để giao tiếp tốt?
  • Diễn dịch thông điệp của khách hàng như thế nào?

  4. Kỹ năng đàm phán khi thu hồi nợ

  •  Các bước chuẩn bị và tiến trình đàm phán trong thu hồi nợ.
  • Những thông tin cần chuẩn bị trước khi tiếp xúc khách nợ.
  • Các bước thương lượng khi đòi nợ.
  • Nguyên tắc đàm phán với khách hàng.

   

  Thời gian giảng: 1 ngày.

  Nơi tổ chức giảng:

  DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

  Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

  • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
  • Điện thoại: 0283 820 8545
  • Homepage:dptc.edu.vn
  • Fanpage: Dong Du Practical Training Center
  Chia sẻ:
  2018 Copyright © DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP - SOUTHEAST. Web Design by Nina.vn