CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  KHÓA HỌC ĐÀO TẠO, TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP.

  KHÓA HỌC ĐÀO TẠO, TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP.

  Mục tiêu khóa học

  • Xác lập nhận thức về chuyển giá trong doanh nghiệp.
  • Nhận dạng các dấu hiệu của chuyển giá trong doanh nghiệp.
  • Xác lập khái quát cách ghi nhận trên báo cáo chuyển giá ở Việt Nam.
  • Chia sẻ kinh nghiệm về chuyển giá trên các khu vực trên thế giới.

  Đối tượng khóa học

  • Cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán... ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  •  Sinh viên các ngành quản trị kinh doanh, khách sản, kế toán văn phòng.

  Nội dung:

   PHẦN 1: Bản chất của giao dịch liên kết và chuyển giá

  •  Giao dịch liên kết là gì.
  • Mục tiêu của giao dịch liên kết phát sinh.
  • Các loại giao dịch liên kết.
  • Chuyển giá là gì.
  • Mục tiêu của chuyển giá đối với doanh nghiệp.
  • Các loại chuyển giá thường gặp.
  • Các dấu hiệu nhận dạng chuyển giá tại Việt Nam.

  PHẦN 2: Phương pháp xây dựng giá chuyển giao trong doanh nghiệp

  •  Nguyên tắc xây dựng giá chuyển giao trong doanh nghiệp nói chung.
  • Nguyên tắc xây dựng giá chuyển giao trong doanh nghiệp vận tải biển.
  • Phương thức xác lập giá chuyển giao nội bộ.
  • Cách ghi nhận khái quát báo cáo chuyển giá tại Việt Nam.

  PHẦN 3: Kinh nghiệm chuyển giá tại các quốc gia ngoài Việt Nam.

  • Kinh nghiệm chuyển giá tại Nhật Bản. Singapore...
  • Tư vấn hỏi đáp tại chổ với học viên.

  .....................................................................................................................................................................................................

  Thời gian giảng: 1 ngày.

  Nơi tổ chức giảng:

  DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

  Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

  • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
  • Điện thoại: 0283 820 8545
  • Homepage: dptc.edu.vn
  • Fanpage: Dong Du Practical Training Center.
  Chia sẻ:
  2018 Copyright © DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP - SOUTHEAST. Web Design by Nina.vn