CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  KHÓA HỌC PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Phân tích Báo cáo Tài chính là nghệ thuật phiên dịch những số liệu khô khan trở thành những con số biết nói và là ngôn ngữ kinh doanh nhằm hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo và nhà đầu tư đưa ra các quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, để hiểu được bản chất từng dòng trên các báo cáo tài chính, đồng thời nắm được điểm cốt lõi và các con số trọng yếu phản ảnh rõ nét tình hình kinh doanh là điều không hề đơn giản.

  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Thành viên HĐQT,
  • Thành viên Ban Tổng Giám đốc
  •  CFO
  •  Chuyên viên tài chính
  •  Chuyên viên tín dụng
  • Chuyên viên thẩm định dự án
  • Các nhà đầu tư

  NỘI DUNG KHOÁ HỌC

  Phần I. Bản chất cốt lõi của các báo cáo tài chính

  Phần II. Nguyên tắc phân tích báo cáo tài chính

  Phần III. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu

  Phần IV. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Phần V. Các lưu ý thực tế khi phân tích báo cáo tài chính. Các thủ thuật làm đẹp báo cáo tài chính. Một vài tỷ số và chỉ tiêu đặc thù khi phân tích báo cáo tài chính một số ngành.

  Thời gian giảng: 1 ngày.

  Nơi tổ chức giảng:

  DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

  Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

  • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
  • Điện thoại:  0283 820 8545
  • Homepage: dptc.edu.vn
  • Fanpage: Dong Du Practical Training Center
  Chia sẻ:
  2018 Copyright © DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP - SOUTHEAST. Web Design by Nina.vn