CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THUẾ DOANH NGHIỆP.

  A.   Mục tiêu khóa học

  Nhận dạng được rủi ro thuế phát sinh trong doanh nghiệp;

  Hiểu được tầm quan trọng của quản trị rủi ro thuế doanh nghiệp;

  Lập kế hoạch quản trị rủi ro thuế doanh nghiệp hiệu quả.

  B.   Đối tượng khóa học

  v Sinh viên các ngành quản trị kinh doanh, khách sản, kế toán văn phòng;

  v Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán... ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

  v Cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp.

   

  C.   Nội dung


  PHẦN 1: Quản trị doanh nghiệp và rủi ro thuế doanh nghiệp

  1.1.     Quản trị doanh nghiệp hiệu quả;

  1.2.     Định nghĩa rủi ro về thuế doanh nghiệp;

  1.3.     Quản trị rủi ro thuế doanh nghiệp hiệu quả.
   

  PHẦN 2: Quản trị rủi ro thuế thu nhập cá nhân hiệu quả

   

  2.1.    Thu nhập cá nhân và thuế thu nhập cá nhân phát sinh;

  2.2.     Rủi ro về thuế thu nhập cá nhân phát sinh;

  2.3.     Quản trị rủi ro về thuế thu nhập phát sinh hiệu quả;

  2.4.     Xử lý tình huống thực tế.

   

  PHẦN 3: Quản trị rủi ro thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu quả

   

  3.1.     Thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh;

  3.2.     Cơ chế hưởng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;

  3.3.     Chi phí loại trừ và các phương án xử lý tình huống phù hợp;

  3.4.     Rủi ro về thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh;

  3.5.     Quản trị rủi ro về thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu quả;

  3.6.     Xử lý tình huống thực tế.

  Chia sẻ:
  2018 Copyright © DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP - SOUTHEAST. Web Design by Nina.vn