CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN THỰC HÀNH TẠI DPTC

CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN THỰC HÀNH TẠI DPTC

Chương trình lý thuyết dành cho các bạn sinh viên khoa Kế Toán – Kiểm Toán – Tài Chính :flat-design-business-concept-hand-accounting-infographic-colorful-icons-elements-43872690

  • Rà soát về các chuẩn mực kế toán cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam (VAS 03, VAS 04, VAS 10, VAS 14…)
  • Thực hiện các kỹ năng trên Excel (hàm tài chính, hàm về kế toán….)
  • Nắm vững các kỹ năng để lập các bảng chi tiết trên báo cáo tài chính (bảng lương, bảng theo dõi tài sản cố định, chi phí trích trước….)

Các bạn vui lòng click vào file đính kèm để download :

DPTC.ACCOUNTING TRAINING PROGRAM 2015

Các bạn vui lòng hoàn thành và gửi mail về địa chỉ : assignment.dptc@gmail.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *