Education

We give you the best practicial training in Finance , Legal and other Economic field…

Experts

Our Expert can bring the best thing for your career development

Our Mission

Our Mission is give you the more experience and knowledge to buiding block for your future career

DPTC - A long history of development...

As the real research saying, after graduating universities, almost people already had the knowledge’s in theory while they do not know how to apply these in practice. Working experiences will be seen like the most difficult to catch.

  More  

Pratical Training Courses

Explore our latest courses. They are all for you!

All courses
Oct

For students in Foreign Language (English & Japanese)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN
Oct

ACCOUNTING – AUDITING – FINANCE EXPERT

PRACTICAL TRAINING COURSES (ACCOUNTING – AUDITING – FINANCE )
Oct

LEGAL AND ADMINISTRATOR STAFF

PRACTICAL TRAINING COURSES (LEGAL AND ADMINISTRATOR STAFF) About The
Oct

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM PHẦN 1 (VAS BASIC LEVEL)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT
Oct

Business English

TRAINING COURSES Special English language course About The Courses

(Tiếng Việt) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 09.2016

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

WHY TO CHOICE ACCOUNTING FOR YOUR CAREER ?

Nghề nghiệp kế toán đang trong một kỷ nguyên vàng, khi mà kế toán viên và các kỹ năng của họ chưa bao giờ cần thiết hơn thế. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vai trò của kế toán viên trong kinh doanh được gia tăng bởi tầm quan trọng và sự phong […]

SO SÁNH GIỮA HỢP NHẤT VÀ SÁT NHẬP TRONG M&A

Để bắt kịp tốc độc phát triển và sự cạnh tranh từ các đối thủ trong và ngoài nước, các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu quan tâm hơn và từng bước tham gia vào một hoạt động đang được phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Đó là hoạt động M&A. Pháp luật Việt […]

DPTC LEGAL AND ADMINISTRATOR TRAINING PROGRAM.

Legal – Administrator – Human Resource DPTC  training program:  Review of the basic laws of Vietnam legal system (LABOUR LAW, TAX LAWS, INVESTMENT LAW, ENTERPRISE LAW, ……) Instructed to do customer questions about the above rules follow certain sequence Mastering the skills to set up the details on the excel spread sheet (payroll, tax spreadsheets,…..) […]

DPTC ACCOUNTING TRAINING PROGRAM

Accounting – Auditing – Finance in DPTC  training program: Review of basic accounting standards of accounting systems in Vietnam (VAS 03, VAS 04, VAS 10, VAS 14…) Implementation Excel Skills (financial functions, accounting functions ….) Mastering the skills to establish the detailed tables on financial statements (payroll, track fixed assets tables, accrued expenses ….) Please […]

CORPORATION INCOME TAX

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh vào phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan đến thu nhập của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Thuế TNDN áp dụng chung cho thất cả các thành phần kinh tế, điều chỉnh cả đối với […]

PERSONAL INCOME TAX

Thuế TNCN là loại thuế trực thu, đánh vào phần thu nhập nhận được của cá nhân trong một kỳ tính thuế nhất định không phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập. Thuế thu nhập cá nhân thường được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần do xuất phát từ vai trò chủ […]

Effective Time Management

Làm Thế Nào Để Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả ? Đã bao nhiêu lần bạn nói rằng: “Giá mà thời gian trong ngày dài hơn thì tốt!”. Bạn luôn phải đối mặt với những thời gian chót cũng như các vấn đề cần phải giải quyết. Lúc nào cũng phải làm cho kịp thời […]