Material

Sep
09

(Tiếng Việt) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 09.2016

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

DETAIL
Sep
09

WHY TO CHOICE ACCOUNTING FOR YOUR CAREER ?

Nghề nghiệp kế toán đang trong một kỷ nguyên vàng, khi mà kế toán viên và các kỹ năng của họ chưa bao giờ cần thiết hơn thế. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vai trò của kế toán viên trong kinh doanh được gia tăng bởi tầm quan trọng và sự phong […]

By DPTCEDUVN1 | Soft skills . Material
DETAIL
Aug
16

DPTC LEGAL AND ADMINISTRATOR TRAINING PROGRAM.

Legal – Administrator – Human Resource DPTC  training program:  Review of the basic laws of Vietnam legal system (LABOUR LAW, TAX LAWS, INVESTMENT LAW, ENTERPRISE LAW, ……) Instructed to do customer questions about the above rules follow certain sequence Mastering the skills to set up the details on the excel spread sheet (payroll, tax spreadsheets,…..) […]

By DPTCEDUVN1 | Admin and Legal . Material
DETAIL
Aug
16

DPTC ACCOUNTING TRAINING PROGRAM

Accounting – Auditing – Finance in DPTC  training program: Review of basic accounting standards of accounting systems in Vietnam (VAS 03, VAS 04, VAS 10, VAS 14…) Implementation Excel Skills (financial functions, accounting functions ….) Mastering the skills to establish the detailed tables on financial statements (payroll, track fixed assets tables, accrued expenses ….) Please […]

DETAIL
Aug
10

CORPORATION INCOME TAX

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh vào phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan đến thu nhập của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Thuế TNDN áp dụng chung cho thất cả các thành phần kinh tế, điều chỉnh cả đối với […]

By DPTCEDUVN1 | Material . Taxation
DETAIL
Aug
10

PERSONAL INCOME TAX

Thuế TNCN là loại thuế trực thu, đánh vào phần thu nhập nhận được của cá nhân trong một kỳ tính thuế nhất định không phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập. Thuế thu nhập cá nhân thường được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần do xuất phát từ vai trò chủ […]

By DPTCEDUVN1 | Material . Taxation
DETAIL
Aug
10

Effective Time Management

Làm Thế Nào Để Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả ? Đã bao nhiêu lần bạn nói rằng: “Giá mà thời gian trong ngày dài hơn thì tốt!”. Bạn luôn phải đối mặt với những thời gian chót cũng như các vấn đề cần phải giải quyết. Lúc nào cũng phải làm cho kịp thời […]

By DPTCEDUVN1 | Soft skills . Material
DETAIL