CORPORATION INCOME TAX

CORPORATION INCOME TAX

500_F_80587783_SLxEASG3uJCnjR98R2h59R2BBaMPd9iw

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh vào phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan đến thu nhập của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
  • Thuế TNDN áp dụng chung cho thất cả các thành phần kinh tế, điều chỉnh cả đối với cơ sở thường trú của công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam……

Qua bài giảng sau đây chúng tôi muốn các bạn có một cách nhìn khái quát nhất về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp về các định nghĩa, cách tính thuế, khai báo thuế………

Vui lòng tham khảo file đính kèm của DPTC đế hiểu rõ hơn về vấn đề nêu trên.

DPTC.TAXATION.CIT THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *