Professors

Toni Trần

Chairman & General Director of DDC International Consulting Group; Director of DPTC.

 BA Cử nhân chuyên ngành kế toán Việt Nam;  CA Chứng chỉ kế toán trưởng Việt Nam; CPA Chứng chỉ kiểm toán viên công chứng Việt Nam; CPTA Chứng chỉ đại lý thuế Việt Nam; MBA Thạc sĩ chuyên ngành kế toán & kiểm toán đại học Shizuoka Nhật Bản; BA Cử nhân luật kinh doanh đại học […]

Trần Duy Thịnh

Deputy General Director of DDC International Consulting Group, Vice Director of DPTC

BA Kiến trúc sư Việt Nam; BA Cử nhân chuyên ngành kế toán & kiểm toán; BA Cử nhân chuyên ngành luật kinh doanh Việt Nam; VCPA Kiểm toán viên công chứng Việt Nam đang hàm thụ; VCPTA Kiểm toán viên thuế công chứng Việt Nam. Mr Thịnh đã tốt nghiệp khoá kiến trúc, mỹ thuật trường đại […]

Trần Ngọc Thúy

Deputy General Director of DDC International Consulting Group; Vice director of DPTC

BA Cử nhân chuyên ngành Anh Văn Việt Nam; BA Cử nhân chuyên ngành luật Việt Nam; BA Chứng chỉ kế toán thực hành Việt Nam; BL Chứng chỉ Luật sư Việt Nam đang hàm thụ; CPTA Chứng chỉ kiểm toán viên thuế công chứng Việt Nam đang hàm thụ. Giảng viên Trần Ngọc Thuý đã […]

Nguyễn Trần Liên Chi

Manager of Accounting service 3, International Consulting Group; Lecturer of practical taxes & accounting at DPTC

BA Cử nhân chuyên ngành kế toán Việt Nam; CA Bằng kế toán trưởng Việt Nam; VCPA Chứng chỉ kiểm toán viên công chứng Việt Nam đang hàm thụ; VCPTA Chứng chỉ đại lý thuế công chứng Việt Nam đang hàm thụ. Ms Chi tốt nghiệp Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh khoa […]

Trần Tấn Sửu

Manager of registration of labor & Insurance at DDC International Consulting Group; Lecturer of DPTC

Mr Sửu có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp nhà nước về mảng nhân sự, bảo hiểm xã hội. Hiện Mr Sửu đang phụ trách dịch vụ khai báo bảo hiểm và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến lao động cho khách hàng của DDC. Thầy Sửu đã gia nhập […]

Lê Hồng Trang

MANAGER OF HR CONSULTING DEPARTMENT, INTERNATIONAL CONSULTING GROUP; LECTURER OF JAPANESE CULTURE AT DPTC

BA Cử nhân chuyên ngành tiếng Nhật; BA Cử nhân luật kinh doanh Việt Nam đang hàm thụ. Ms Trang tốt nghiệp Đại học Dân lập Hùng Vương chuyên ngành Nhật ngữ . Ms Trang  tham gia vào DDC từ năm 2010. Hiện tại, Ms Trang là Phó phòng đào tạo và cung ứng nguồn lực […]

Dương Thị Ba

MANAGER OF ACCOUNTING SERVICE 1, INTERNATIONAL CONSULTING GROUP; LECTURER OF PRACTICAL TAXES & ACCOUNTING AT DPTC

BA Cử nhân chuyên ngành kế toán Việt Nam; CPTA Kiểm toán viên thuế công chứng Việt Nam đang hàm thụ; CPA Kiểm toán viên công chứng Việt Nam đang hàm thụ. Ms Ba tốt nghiệp Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – khoa tài chính ngân hàng. Ms Ba tham gia […]

Nguyễn Thị Quyên

SENIOR EXPERT OF ACCOUNTING SERVICE 2 OF DDC INTERNATIONAL CONSULTING GROUP, LECTURER ABOUT SALARY AT DPTC

 BA Cử nhân chuyên ngành kế toán Việt Nam; VCPTA Kiểm toán viên công chứng Việt Nam đang hàm thụ; Ms Quyên tốt nghiệp Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh khoa kế toán – kiểm toán. Ms Quyên có kinh nghiệm trong việc thực hiện dịch vụ kế toán tổng hợp và kiểm toán nội bộ […]