Nguyễn Trần Liên Chi

BeautyPlus_20160804093659_save1

Nguyễn Trần Liên Chi

Manager of Accounting service 3, International Consulting Group; Lecturer of practical taxes & accounting at DPTC

  • BA Cử nhân chuyên ngành kế toán Việt Nam;
  • CA Bằng kế toán trưởng Việt Nam;
  • VCPA Chứng chỉ kiểm toán viên công chứng Việt Nam đang hàm thụ;
  • VCPTA Chứng chỉ đại lý thuế công chứng Việt Nam đang hàm thụ.

Ms Chi tốt nghiệp Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh khoa quản trị tài chính. Ms Chi tham gia vào DDC từ năm 2008. Hiện tại, Ms Chi là trưởng phòng dịch vụ kế toán số 3. Ms Chi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện sổ sách kế toán cho SMEs nước ngoài tại Việt Nam. Ms Chi cũng đã hàm thụ bằng kế toán trưởng do Bộ Tài Chính cấp và có thể nói tiếng Anh lưu loát.

Ms Chi chịu trách nhiệm về giảng dạy chuyên đề Hóa đơn… tại DPTC.