Trần Ngọc Thúy

BeautyPlus_20160801110437_save

Trần Ngọc Thúy

Deputy General Director of DDC International Consulting Group; Vice director of DPTC

  • BA Cử nhân chuyên ngành Anh Văn Việt Nam;
  • BA Cử nhân chuyên ngành luật Việt Nam;
  • BA Chứng chỉ kế toán thực hành Việt Nam;
  • BL Chứng chỉ Luật sư Việt Nam đang hàm thụ;
  • CPTA Chứng chỉ kiểm toán viên thuế công chứng Việt Nam đang hàm thụ.

Giảng viên Trần Ngọc Thuý đã tôt nghiệp trường đại học khoa học xã hội thành phố năm 2005. Năm 2010, Ms Thuý tham gia vào hoạt động của văn phòng tư vấn kếtoán và kiểm toán Đông Du với chức danh Phó tổng giám đốc group và giám đốc bộ phận đầu tư và tư vấn luật. Ms Thuý có thể sử dụng tiếng Anh  và tiếng Nhật ở cấp độ kinh doanh.

Hiện nay, Ms Thúy đang chịu trách nhiệm chính chương trình đào tạo thực tập dành cho sinh viên luật, và sinh viên các ngành quản trị kinh doanh…