Dương Thị Ba

a5e93115d4f9f38b3fd6fa4ceb81d01827f3a970391fe5fb0dpimgpsh_fullsize_distr

Dương Thị Ba

MANAGER OF ACCOUNTING SERVICE 1, INTERNATIONAL CONSULTING GROUP; LECTURER OF PRACTICAL TAXES & ACCOUNTING AT DPTC

  • BA Cử nhân chuyên ngành kế toán Việt Nam;
  • CPTA Kiểm toán viên thuế công chứng Việt Nam đang hàm thụ;
  • CPA Kiểm toán viên công chứng Việt Nam đang hàm thụ.

Ms Ba tốt nghiệp Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – khoa tài chính ngân hàng. Ms Ba tham gia vào DDC từ năm 2013. Hiện tại, Ms Ba là trưởng phòng dịch vụ số 1. Ms Ba có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện sổ sách kế toán cho khách hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Ms Ba có thể nói tiếng Anh lưu loát. Ms Ba đang tham gia công tác đào tạo thực tế tại trung tâm DPTC. Bà tham gia công tác giảng dạy kế toán thực hành doanh nghiệp và thuế trong doanh nghiệp.