Lê Hồng Trang

beautyplus_20160805142403_save

Lê Hồng Trang

MANAGER OF HR CONSULTING DEPARTMENT, INTERNATIONAL CONSULTING GROUP; LECTURER OF JAPANESE CULTURE AT DPTC

  • BA Cử nhân chuyên ngành tiếng Nhật;
  • BA Cử nhân luật kinh doanh Việt Nam đang hàm thụ.

Ms Trang tốt nghiệp Đại học Dân lập Hùng Vương chuyên ngành Nhật ngữ . Ms Trang  tham gia vào DDC từ năm 2010. Hiện tại, Ms Trang là Phó phòng đào tạo và cung ứng nguồn lực tại DDC group.

Ms Trang tham gia giảng dạy văn hóa kinh doanh Nhật cho sinh viên từ các trường đại học tại DPTC.