Nguyễn Thị Quyên

beautyplus_20160804091757_save

Nguyễn Thị Quyên

SENIOR EXPERT OF ACCOUNTING SERVICE 2 OF DDC INTERNATIONAL CONSULTING GROUP, LECTURER ABOUT SALARY AT DPTC

  •  BA Cử nhân chuyên ngành kế toán Việt Nam;
  • VCPTA Kiểm toán viên công chứng Việt Nam đang hàm thụ;

Ms Quyên tốt nghiệp Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh khoa kế toán – kiểm toán. Ms Quyên có kinh nghiệm trong việc thực hiện dịch vụ kế toán tổng hợp và kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp FDI của DDC. Hiện tại, Ms Quyên là chuyên viên của phòng dịch vụ kế toán số 2.

Ms Quyên đang chịu trách nhiệm về giảng dạy chuyên đề Lương tại DPTC.