Trần Duy Thịnh

BeautyPlus_20160804084802_fast1

Trần Duy Thịnh

Deputy General Director of DDC International Consulting Group, Vice Director of DPTC

  • BA Kiến trúc sư Việt Nam;
  • BA Cử nhân chuyên ngành kế toán & kiểm toán;
  • BA Cử nhân chuyên ngành luật kinh doanh Việt Nam;
  • VCPA Kiểm toán viên công chứng Việt Nam đang hàm thụ;
  • VCPTA Kiểm toán viên thuế công chứng Việt Nam.

Mr Thịnh đã tốt nghiệp khoá kiến trúc, mỹ thuật trường đại học Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh. Mr Thịnh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch quyết toán chi phí cho các dự án xây dựng. Mr Thịnh đã hoàn thành chương trình cử nhân kế toán kiểm toán của đại học Hutech, và Mr Thịnh cũng đang hàm thụ khóa cử nhân luật kinh doanh tại đại học Mở TPHCM.

Mr Thịnh đã gia nhập vào DDC trong năm tài chính 2010 với chức danh Phó tổng giám đốc group và giám đốc kếtoán &  kiểm toán. Mr Thịnh có khả năng nói lưu loát tiếng Nhật.

Đồng thời, Mr Thịnh cũng là  phó giám đốc chương trình của trung tâm đào tạo DPTC, chịu trách nhiệm về chương trình dành cho sinh viên ngành kế toán.