Toni Trần

BeautyPlus_20160801152124_save

Toni Trần

Chairman & General Director of DDC International Consulting Group; Director of DPTC.

 •  BA Cử nhân chuyên ngành kế toán Việt Nam; 
 • CA Chứng chỉ kế toán trưởng Việt Nam;
 • CPA Chứng chỉ kiểm toán viên công chứng Việt Nam;
 • CPTA Chứng chỉ đại lý thuế Việt Nam;
 • MBA Thạc sĩ chuyên ngành kế toán & kiểm toán đại học Shizuoka Nhật Bản;
 • BA Cử nhân luật kinh doanh đại học kinh tế HCM;
 • BL Chứng chỉ luật sư đang hàm thụ;
 • CPA Chứng chỉ kiểm toán viên công chứng úc đang hàm thụ;
 • Thành viên hiệp hội kiểm toán viên công chứng Việt Nam VACPA;
 • Thành viên hiệp hội kế toán hành nghề Việt Nam VICA;
 • Thanh viên hiệp hội thuế Việt Nam VAT;
 • Chuyên viên tư vấn tài chính trực thuộc hiệp hội hỗ trợ và tư vân các doanh nghiệp Nhật ở nước ngoài, Chính phủ Nhật (SMRJ), niên dộ 2008.

Anh Toni Trần đã tốt nghiệp trường đại học quốc gia kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành kế toán, kiểm toán vào năm 1997. Sau đó, Anh đã tiếp tục khóa học thạc sĩ về kế toán kiểm toán tại đại học Shizuoka, Nhật Bản. Năm 2005, Anh quay về Việt Nam và tham gia điều hành một văn phòng kế toán kiểm toán của Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Toni Trần đã kinh qua các vị trí điều hành và tham gia hoạt động thực tế về công tác kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính gần 10 năm ở các loại hình công ty dịch vụ, sản xuất, chứng khoán…

Anh Toni  Trần là thành viên hiệp hội kiểm toán viên công chứng và kiểm toán viên thuế Việt Nam. Anh đồng thời là chuyên viên tư vấn tài chính quốc tếcủa hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản năm 2008.

Hiện tại, Anh Toni Trần tham gia vào hoạt động văn phòng tư vấn kếtoán kiểm toán Đông Du (DDC) với chức danh tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên. Anh tham gia vào trung tâm dào tạo DPTC thuộc DDC International Consulting Group với vai trò giám đốc trung tâm. Anh cũng đang hàm thụ bằng kiểm toán viên Úc và chứng chỉ luật sư Việt Nam.

Anh cũng là giảng viên môn kếtoán chi phí và kếtoán quản trị tại  Đại Học Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh.

Anh Toni Trần có thể sử dụng hai ngôn ngữ Nhật và Anh ở cấp độ giao dịch trong kinh doanh.

Anh tham gia giảng dạy tại trung tâm các vấn đề:

 1. Mô hình giá thành sản xuất tại Việt Nam.
 2. Mô tả sự khác biệt giữa kế toán và thuế.
 3. Mô tả sự khác biệt giữa hệ thống kế toán Nhật Bản và Việt Nam.
 4. Mô tả hệ thống quản trị bộ phận trong doanh nghiệp.