Trần Tấn Sửu

BeautyPlus_20160801102155_save

Trần Tấn Sửu

Manager of registration of labor & Insurance at DDC International Consulting Group; Lecturer of DPTC

Mr Sửu có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp nhà nước về mảng nhân sự, bảo hiểm xã hội. Hiện Mr Sửu đang phụ trách dịch vụ khai báo bảo hiểm và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến lao động cho khách hàng của DDC. Thầy Sửu đã gia nhập vào DDC trong năm tài chính 2010 với chức danh trưởng bộ phận dịch vụ liên quan về Lao Động và Bảo Hiểm Xã Hội.

Hiện nay, Mr Sửu chịu trách nhiệm về chương trình các thủ tục kê khai, báo tăng giảm BHXH tại trung tâm DPTC.