CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN THỰC HÀNH TẠI DPTC

  Chương trình lý thuyết dành cho các bạn sinh viên khoa Kế Toán – Kiểm Toán – Tài Chính :flat-design-business-concept-hand-accounting-infographic-colorful-icons-elements-43872690

  • Rà soát về các chuẩn mực kế toán cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam (VAS 03, VAS 04, VAS 10, VAS 14…)
  • Thực hiện các kỹ năng trên Excel (hàm tài chính, hàm về kế toán….)
  • Nắm vững các kỹ năng để lập các bảng chi tiết trên báo cáo tài chính (bảng lương, bảng theo dõi tài sản cố định, chi phí trích trước….)

  Các bạn vui lòng click vào file đính kèm để download :

  DPTC.ACCOUNTING TRAINING PROGRAM 2015

  Các bạn vui lòng hoàn thành và gửi mail về địa chỉ : assignment.dptc@gmail.com

  Chia sẻ:
  Tin liên quan
  2018 Copyright © CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU. Web Design by Nina.vn